Όροι Χρήσης

Γενικά

Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου (εφεξής ο «Ιστοσελίδα» ή «site») προϋποθέτει την αποδοχή των όρων χρήσης και υποδηλώνει ανεπιφύλακτη συμφωνία με τους όρους χρήσης της. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους αυτούς προτού χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα.

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου «Nontas Home» (www.nontashome.gr) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά το παρόν και σε περίπτωση διαφωνίας με τους αναγραφόμενους όρους οφείλει να μην κάνει χρήση του. Ειδάλλως αποδέχεται τους όρους του παρόντος και παραχωρεί την ανεπιφύλακτη συναίνεσή του στο σύνολό τους. Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα, ή τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας παρέχεται από αυτήν, δηλώνετε ότι ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ της Ιστοσελίδας.

Οι νομικές πληροφορίες και οι όροι του παρόντος διέπουν όλες τις σελίδες του Δικτυακού Τόπου, εκτός αν αναφέρεται ρητά το αντίθετο σε κάποια συγκεκριμένη σελίδα.

Οι επισκέπτες του Δικτυακού Τόπου συμφωνούν ότι:

(α) θα χρησιμοποιούν τα πραγματικά τους στοιχεία (επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, e-mail, στοιχεία εταιρίας, διευθύνσεις) στις φόρμες επικοινωνίας και

(β) θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα σύμφωνα με τον νόμο και δεν θα προβαίνουν σε ενέργειες ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε αυτό αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο χρήστη ή επισκέπτη της ιστοσελίδας (site).

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα μας ελεύθερα και χωρίς να δώσει καμία προσωπική πληροφορία. Όμως, οι ανήλικοι που επιθυμούν να περιηγηθούν και να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες μας πρέπει οπωσδήποτε να έχουν την συγκατάθεση των γονέων τους, οι οποίοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για την χρήση της ιστοσελίδας και την τυχόν υποβολή των προσωπικών στοιχείων τους.

Η επιχείρηση «Nontas Home – Ενοικιαζόμενα Δωμάτια», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Λαζαράδων 38, ΤΚ 11363, Νέα Κυψέλη) και έχει υποκατάστημα στη Λευκάδα (Καλαμίτσι Λευκάδας), με ΑΦΜ 044618805 στη ΔΟΥ  ΙΓ’ Αθηνών, νόμιμα εκπροσωπούμενη από την Διονυσία Επ. Καρύδη (εφεξής η «Εταιρεία») διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε τους όρους χρήσης.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα κείμενα και κάθε άλλο τι που περιέχεται στην ιστοσελίδα www.nontashome.gr αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας κατ’ αρχήν της Εταιρεία. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που επίσης εκτίθενται στην ιστοσελίδα προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται στον χρήστη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, διάθεση, μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών, πέραν των όσων ρητώς ορίζονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Ειδικότερα, επί του φωτογραφικού υλικού, των πληροφοριών, των κειμένων, κ.λπ., όπως και εφόσον αυτά καθίστανται διαθέσιμα προς λήψη και επισημαίνονται ως τέτοια, παραχωρείται στο χρήστη ένα μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης στη συμφωνηθείσα έκταση ή, εφόσον δεν έχει υπάρξει σχετική συμφωνία, σε έκταση που αντιστοιχεί στον επιδιωκόμενο σκοπό από την Εταιρεία με αυτή τη διάθεση και παραχώρηση. Δεν υφίστανται άλλα δικαιώματα χρήσης και εκμετάλλευσης. Ιδίως δε, δεν επιτρέπεται στο χρήστη να αναπαράγει σε αντίτυπα, να διαθέτει, να μεταδίδει, να εκμεταλλεύεται ή να επιτρέπει τη δημόσια πρόσβαση σε αυτά, χωρίς την ενημέρωση για το σκοπό προς την Εταιρεία και την παραχώρηση έγγραφης άδειας χρήση από την Εταιρεία.

Προστασία Προσωπικών Στοιχείων

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διατηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου, στο μέτρο που αυτό απαιτείται για την σωστή λειτουργία και ανάπτυξή της. Ο επισκέπτης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης εδώ, πρόσβασης και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου.

Σύνδεσμοι με Άλλες Ιστοσελίδες

Οι σύνδεσμοι (γνωστοί και ως «links») που βρίσκονται στο site www.nontashome.gr πιθανόν να μεταφέρουν τον χρήστη εκτός του δικτύου της σε ιστοσελίδες που δεν ελέγχονται από την Εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, τη λειτουργία, τις μεταδόσεις, καθώς και για τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές στις ιστοσελίδες αυτές. Δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα προσφορών τρίτων. Οι διαδικτυακοί τόποι, στους οποίους παραπέμπει άμεσα μέσω εξωτερικών συνδέσμων, επιλέγονται από την Εταιρεία με τη δέουσα προσοχή πριν από την ανάρτηση του εκάστοτε συνδέσμου. Εν τούτοις, η Εταιρεία δεν ασκεί ουδεμία επιρροή σε μεταγενέστερες αλλαγές στους άμεσα συνδεδεμένους διαδικτυακούς τόπους, καθώς και σε περιεχόμενα επακόλουθων διαδικτυακών τόπων τρίτων παρόχων. Ως εκ τούτου αποστασιοποιείται η Εταιρεία ρητώς από μεταγενέστερες αλλαγές άμεσα συνδεδεμένων διαδικτυακών τόπων, από περιεχόμενα επακόλουθων διαδικτυακών τόπων και τους παρόχους τους.

Ευθύνη Χρήστη

Κάθε χρήστης της ιστοσελίδας συμφωνεί με τους Όρους Χρήσης (Use of  Terms), τους Όρους Συναλλαγών (Payment Terms) και την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων (Privacy Policy) και, υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί αυτή ή οποιοδήποτε στοιχείο, πληροφορία ή άλλο τι εκτίθεται ή πηγάζει ή συνθέτει αυτή, εμπιστευτικού ή μη, κεκρυμμένου ή φανερού χαρακτήρα, κρυπτογραφημένου ή μη, με κανένα τρόπο –ενδεικτικά με δημοσίευση, επέμβαση, (ανά)μετάδοση, αντιγραφή, μεταφορά, αναπαραγωγή δεδομένων, στοιχείων, μηνυμάτων, ιών, λογισμικού, υλικού, αρχείου κ.λπ.- για την τέλεση πράξεων, οι οποίες προκαλούν ή θα μπορούσαν να προκαλέσουν προσβολή, ζημία ή βλάβη περιουσιακών ή άλλων αγαθών ή δικαιωμάτων της Εταιρείας, ή οποιουδήποτε τρίτου, ή θα αποτελούσαν παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας.

Όλοι οι χρήστες της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το σύστημα ηλεκτρονικών κρατήσεων για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις, παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Επιπροσθέτως, κάθε χρήστης ευθύνεται απολύτως και προσωπικώς αποκλειστικά ο ίδιος και, εγγυάται για τα εκπεφραζόμενα από αυτόν, ότι αυτά αποτελούν προσωπικές του αντιλήψεις, ότι δεν προσβάλει την Εταιρεία και κανέναν τρίτο, είτε ως πρόσωπο είτε ως προς τα δικαιώματα και τα προστατευόμενα αγαθά του.

Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται χρήστης: να προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία, να υβρίζει ή να προσβάλει την προσωπικότητα, τη φήμη, το όνομα, τις πεποιθήσεις, τις αρχές και τη γνώμη οιουδήποτε, να αποκαλύπτει δεδομένα και στοιχεία που δεν του ανήκουν, να εκφράζεται δυσφημιστικά, παραπλανητικά, ή άλλως παράνομα, ή σε κάθε περίπτωση, να παραβιάζει η συμπεριφορά του ή οι δηλώσεις του με οιονδήποτε τρόπο την κείμενη νομοθεσία ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 

Ευθύνη Εταιρείας

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται η ως προς την επικαιρότητα, την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα των αναφερόμενων πληροφοριών ή των εκπεφρασμένων στις Αξιολογήσεις, τα σχόλια και την κριτικών των χρηστών σε ιστοσελίδες, πλατφόρμες ή και εφαρμογών τρίτων. Η Εταιρεία δικαιούται να διαγράφει ή και να μη δημοσιεύει απόψεις ή και αξιολογήσεις, τις οποίες κρίνει κατά την απόλυτα ελεύθερη κρίση και διακριτική της ευχέρεια ως αντιβαίνουσες στους όρους και στους σκοπούς της.

Δεν ευθύνεται, επίσης, η Εταιρεία για αξιώσεις αποζημίωσης ή χρηματικής ικανοποίησης, οι οποίες αφορούν σε ζημίες ή/και ηθική βλάβη που έχουν προκληθεί από τη χρήση ή τη μη χρήση των αναφερόμενων πληροφοριών και δεδομένων ή/και τη χρήση ανακριβών και ελλιπών πληροφοριών και δεδομένων, αποκλείεται δε εν γένει εφόσον δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία σχετική υποχρέωση για κάλυψη οιασδήποτε ευθύνης.

Επιπροσθέτως, ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία για οποιαδήποτε αναφορά για ιστοσελίδες τρίτων, προϊόντα, δρομολόγια και γενικότερα υπηρεσίες που είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται στον δικτυακό μας χώρο και δεν είναι υπό τον έλεγχό μας.

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να προσθέτει και να μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, καθώς και τους όρους χρήσης, όποτε κρίνει ότι είναι απαραίτητο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με ανακοίνωση μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας και μόνον.

Ρητώς επιφυλάσσεται η Εταιρεία του δικαιώματος τροποποίησης, συμπλήρωσης ή διαγραφής τμημάτων των επιμέρους σελίδων ή στο σύνολο, ή της προσωρινής ή οριστικής διακοπής χωρίς προειδοποίηση.

Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στον δικτυακό τόπο υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

Σημείωση: Απαγορεύεται ρητά η ανατύπωση ή αντιγραφή μέρους ή όλου του κειμένου και των φωτογραφιών και γενικότερα του περιεχομένου της ιστοσελίδας, χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

Δήλωση Εχεμύθειας

Οι ερωτήσεις, οι πληροφορίες στις online αιτήσεις που συμπληρώνονται και γενικά η ηλεκτρονική αλληλογραφία θεωρούνται απόρρητες. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον επισκέπτη/χρήστη χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή ηλεκτρονικής απάντησης και για μελλοντική ενημέρωση παρεχόμενων προσφορών προϊόντων και υπηρεσιών του ξενοδοχείου.

Σε περίπτωση που ζητηθεί από τις Αρχές ή αν κριθεί ότι το περιεχόμενο των μηνυμάτων επισκεπτών/ χρηστών βλάπτει την ιστοσελίδα, τα ανωτέρω θα μεταβιβάζονται και στις αρμόδιες Αρχές προκειμένου να:  (α) εξασφαλιστεί η προστασία ενάντια στη μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ιστοσελίδας μας και στη μη σύμφωνη με τον νόμο χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας, (β) στην διασφάλιση των νομίμων δικαιωμάτων και των περιουσιακών μας στοιχείων και (γ) στην προστασία, την ασφάλεια και τα νόμιμα δικαιώματα των υπολοίπων επισκεπτών/ χρηστών της ιστοσελίδας μας.

Λίστες Κρατήσεων και Παραληπτών Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας

Με την κράτησή σας, θα λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με όλες τις πληροφορίες που αφορούν στην κράτησή σας. Η επιβεβαίωση αυτή ισοδυναμεί με εγγύηση της κράτησής σας. Η επιχείρηση μας έχει το δικαίωμα να διατηρεί λίστες παραληπτών (mailing lists) αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των επισκεπτών για την αποστολή μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα. Οι λίστες αυτές αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων, ενώ η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής οποιοδήποτε προσώπου από τις λίστες παραληπτών.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης δεν επιθυμεί πλέον να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά του δεδομένα για την αποστολή τέτοιου είδους ενημέρωσης, μπορεί να ζητήσει την διαγραφή του από την λίστα επικοινωνίας με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στη διεύθυνση:  personaldata@www.nontashome.gr.

Το σχετικό αίτημα πρέπει να σταλεί από την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) την οποία έχει δηλώσει αρχικά στην εγγραφή του ή είχε χρησιμοποιήσει στην επικοινωνία του με την εταιρεία μας.

Τέλος, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του τρόπου συλλογής, καταγραφής και επεξεργασίας των στοιχείων στις βάσεις δεδομένων μας προκειμένου να διασφαλίζεται ο προσωπικός χαρακτήρας των στοιχείων σας.

Ερωτήσεις

Αν έχετε απορίες για τους παραπάνω όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: personaldata@www.nontashome.gr  ή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση:  «Nontas Home – Ενοικιαζόμενα Δωμάτια», Καλαμίτσι Λευκάδας, Τ.Κ. 31080, Δήμος Λευκάδας, Ελλάδα.

Προστασία Στοιχείων Πιστωτικής Κάρτας

Με σκοπό την προστασία και διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων, εφαρμόζουμε ενδεδειγμένο λογισμικό και διαδικασίες για την προστασία των στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας. Ο υπολογιστή εξυπηρέτησης δικτύου (server)  και το δίκτυό μας προστατεύονται από τείχος προστασίας (firewall) ενάντια στην αναρμόδια πρόσβαση.

Για κρατήσεις που πραγματοποιούνται μέσω της Βooking.com και AirBnB, τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας μεταδίδονται σε εμάς μέσω ενός ασφαλούς υπολογιστή εξυπηρέτησης δικτύου (server), o οποίoς κρυπτογραφεί όλες τις προσωπικές πληροφορίες και τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, έτσι ώστε αυτές να μην μπορούν να αναγνωσθούν. Οι πληροφορίες που σας ζητούνται και αφορούν την πιστωτική σας κάρτα μεταφέρονται μέσω ασφαλούς γραμμής “Secured Sockets Layer” (SSL), που παρέχεται από την διεθνή Φορέα Παροχής Πιστοποιητικών Ασφαλείας.

Για κρατήσεις που πραγματοποιούνται απευθείας μέσω της ιστοσελίδας μας, οι πληροφορίες που σας ζητούνται μεταφέρονται με κρυπτογράφηση αντίστοιχα μέσω ασφαλούς γραμμής “Secure Socket Layer” (SSL) και σύμφωνα με το Πρότυπο Ασφάλειας Δεδομένων “PCI” (PCI DSS).

Επιπλέον, εφαρμόζουμε διαδικασίες και χρησιμοποιούμε συστήματα που εγγυώνται την ασφάλεια σε συνδυασμό με τεχνικά μέσα και περιορισμούς στην πρόσβαση και χρήση προσωπικών πληροφοριών. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Εταιρεία και του δικτυακού τόπου «Nontas Home» (www.nontashome.gr) επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες  στα πλαίσια της εργασίας τους και μόνο όταν αυτές σχετίζονται άμεσα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας.

Τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας αποθηκεύονται με τα στοιχεία του χρήστη μέχρι την ημερομηνία αναχώρησης σας από το ξενοδοχείο. Μετά την εξόφληση της διαμονής σας, οι λεπτομέρειες που αφορούν στην πιστωτική σας κάρτα διαγράφονται και δεν διατηρούνται σε κανένα ψηφιακό ή άλλης μορφής αρχείο.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την ερμηνεία των Όρων και για την επίλυση τυχόν διαφορών σχετικά με αυτούς ορίζονται τα Δικαστήρια της Λευκάδας. Σε περίπτωση που κάποιος από τους Όρους κριθεί άκυρος ή ακυρωθεί, το γεγονός αυτό δεν θα επηρεάζει τους υπόλοιπους Όρους, οι οποίοι θα παραμένουν σε ισχύ και θα εφαρμόζονται κανονικά.

 

Γλώσσα

Οι Όροι έχουν καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα και έχουν εν συνεχεία μεταφραστεί και στα Αγγλικά. Η πρωτότυπη και αυθεντική εκδοχή των όρων είναι στα Ελληνικά. Σε περίπτωση που προκύπτουν οποιεσδήποτε διαφορές μεταξύ της ελληνικής και αγγλικής εκδοχής των Όρων, η εκδοχή των Όρων στα Ελληνικά επικρατεί.

elGreek
en_GBEnglish elGreek